Amaç ve İlkeler

Derneğimiz Marmara bölgesindeki sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Marmara bölgesi illeri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve destek sağlamak temel amacıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek; gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak; üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak ilkelerimizdendir.

Content Protection by DMCA.com

By Mixmass 2000 - 2018. TSTK Tüm Hakları Saklıdır.